Η εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

STADIUM CLM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. 801017227 Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 147037411000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΦΕΩΣ 28 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69132

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΡΟ-ΠΟ, “ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ” ΚΑΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 23/07/2018

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ; ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & της ΑΥΓΗΣ

e-mail : cristianoopap@yahoo.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ :20.006,00€

ΕΞΩ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : 10.000,00€

ΙΔΡΥΤΕΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & της ΑΥΓΗΣ (33,33%)

ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & της ΠΕΛΑΓΙΑΣ (33,34%)

ΚΑΜΠΑΚΤΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ (33,33%)